Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Zasady udzielania

Podstawowe zasady udzielania pożyczek


1.    Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2.     Wkład własny pożyczkobiorcy w formie pieniężnej i/lub rzeczowej w przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia, określonych we wniosku o udzielenie pożyczki. Agencja akceptuje udokumentowanie wkładu własnego, o ile został on wniesiony w terminie maksymalnie do roku przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie później, jak w dniu wypłaty pożyczki. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do udokumentowania Agencji pozostałej części wkładu własnego, przekraczającej 20% wartości kosztów przedsięwzięcia, określonych we wniosku o udzielenie pożyczki.

3.       Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000 zł.

4.    Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek w ramach Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.

5.    Pożyczka nie może zostać udzielona przedsiębiorcy, jeżeli pożyczkę ze środków Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna uzyskał podmiot powiązany kapitałowo lub organizacyjnie z przedsiębiorcą, w tym w szczególności przedsiębiorca jest jego właścicielem/ współwłaścicielem, wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem władz.
wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl