Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje


1. Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczek.

 

2. Agencja pobiera prowizje i opłaty inne aniżeli określone w ust. 1 zgodnie z Taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Agencji.

 

3. Do dnia 30 czerwca 2014 r. pożyczki udzielane są zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. nr 210, poz. 1255).

 

4. Pożyczki, o których mowa w ust. 1, oprocentowane są w wysokości 0,00% w stosunku rocznym, przy czym do obliczeń wysokości pomocy de minimis zastosowanie ma stopa referencyjna ustalana na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej obowiązującej w Polsce, publikowanej przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy, ustalonej przez Agencję w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki.

 

5. Pożyczki udzielane od dnia 1 lipca 2014 r. oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wysokość stopy referencyjnej jest sumą stopy bazowej obowiązującej w Polsce, publikowanej przez KE i marży właściwej dla przedsiębiorcy, ustalonej przez Agencję w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki.

 

6. Terminy, o których mowa w ust. 3 i 5 mogą zmienić się, o ile zmianie ulegną przepisy  dotyczące zasad udzielania pomocy de minimis ze środków instrumentów inżynierii finansowej.

 

7. Marżę ustala się zależnie od kategorii ratingu przedsiębiorstwa i oferowanego poziomu zabezpieczeń.

 

8. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest  w stosunku rocznym.

 

9. Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od dnia uruchomienia pożyczki lub jej części i nie są kapitalizowane. 


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl