Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Zasady udzielania

Podstawowe zasady udzielania pożyczek


1. Agencja udziela pożyczek w walucie polskiej w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia.

2. Wkład własny pożyczkobiorcy w formie pieniężnej i/lub rzeczowej w przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości kosztów przedsięwzięcia, określonych we wniosku o udzielenie pożyczki. Agencja akceptuje udokumentowanie wkładu własnego, o ile został on wniesiony w terminie maksymalnie do roku przed datą złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i nie później, jak w dniu wypłaty pożyczki.

3. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000 zł.

4. Przedsiębiorca może otrzymać jedną pożyczkę w ramach Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna.

5. Pożyczka nie jest udzielana przedsiębiorcy, który w ramach Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna otrzymał już pożyczkę na inną działalność prowadzoną w jakiejkolwiek formie prawnej, której jest właścicielem/współwłaścicielem, komandytariuszem, komplementariuszem, udziałowcem, akcjonariuszem.

6. Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat), licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej.

7.  Pożyczkobiorca może skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl