Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
2012 r.

Dane operacyjne i finansowe RFP wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dane

Liczba aktywnych pożyczkobiorców

286 szt. 

Liczba pożyczek wypłaconych w 2012 r.

74 szt.

Wartość pożyczek wypłaconych w 2012 r.

5 658 789,06 zł

Wartość portfela bieżącego (pozostała do spłaty wartość wszystkich pożyczek, w przypadku których nie ma przeterminowanych rat kapitałowych)

21 681 851,25 zł

Wartość portfela brutto pożyczek (pozostała do spłaty wartość wszystkich pożyczek jeszcze niespłaconych, w tym pożyczek bieżących, przeterminowanych i zrestrukturyzowanych, ale nie obejmuje pożyczek odpisanych (straconych))

24 035 418,04 zł

Wartość portfela netto pożyczek (wartość portfela brutto pożyczek pomniejszona o rezerwy na straty z tytułu utraty wartości)

24 035 418,04 zł

Wartość aktywów (należności z tyt. wypłaconych pożyczek i wolne środki RFP przeznaczone na udzielanie pożyczek)

34 601 272,19 zł

Wartość pasywów (kapitał RFP, przeznaczony na udzielanie pożyczek)

34 601 272,19 zł

Średnia wartość pożyczki wypłaconej w 2012 r. na podst. łącznej wartości pożyczek wypłaconych w 2012 r.

76 470,12 zł

Mediana wielkości pożyczek wypłaconych w 2012 r. jako procent Dochodu Narodowego Brutto z 2012 r. (stosunek średniej wartości pożyczki wypłaconej w 2012 r. do DNB z 2012 r. na głowę mieszkańca)

116%

Mediana wielkości pożyczek wypłaconych w 2012 r. jako procent Produktu Krajowego Brutto z 2012 r. (stosunek wartości pożyczek wypłaconych w 2012 r. do PKB z 2012 r.)

0,000003627%

Liczba etatów w obszarze obsługi pożyczek i łączna liczba etatów w WMARR S.A. w Olsztynie

12,75 et. / 93,1 et.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl