Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
2015 r.

Dane operacyjne i finansowe RFP wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dane

Liczba aktywnych pożyczkobiorców

347 szt.

Liczba pożyczek wypłaconych w 2015 r.

108 szt.

Wartość pożyczek wypłaconych w 2015 r.

13 093 181,38 zł

Wartość portfela bieżącego (pozostała do spłaty wartość wszystkich pożyczek, w przypadku których nie ma przeterminowanych rat kapitałowych)

28 234 680,00 zł

Wartość portfela brutto pożyczek (pozostała do spłaty wartość wszystkich pożyczek jeszcze niespłaconych, w tym pożyczek bieżących, przeterminowanych i zrestrukturyzowanych, ale nie obejmuje pożyczek odpisanych (straconych))

32 993 440,45 zł

Wartość portfela netto pożyczek (wartość portfela brutto pożyczek pomniejszona o rezerwy na straty z tytułu utraty wartości)

32 993 440,45 zł

Wartość aktywów (należności z tyt. wypłaconych pożyczek i wolne środki RFP przeznaczone na udzielanie pożyczek)

50 663 202,09 zł

Wartość pasywów (kapitał RFP, przeznaczony na udzielanie pożyczek)

50 663 202,09 zł

Średnia wartość pożyczki wypłaconej w 2015 r. na podst. łącznej wartości pożyczek wypłaconych w 2015 r.

121 233,16 zł

Mediana wielkości pożyczek wypłaconych w 2015 r. jako procent Dochodu Narodowego Brutto z 2014 r. (stosunek średniej wartości pożyczki wypłaconej w 2014 r. do DNB z 2013 r. na głowę mieszkańca)*

311%

Liczba etatów w obszarze obsługi pożyczek i łączna liczba etatów w WMARR S.A. w Olsztynie

8 et. / 69,5 et.

 

*) wyliczono w oparciu o wartość PKB z 2014 r. na 1 mieszkańca
wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl