Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
2014 r.

Dane operacyjne i finansowe RFP wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dane

Liczba aktywnych pożyczkobiorców

328 szt.

Liczba pożyczek wypłaconych w 2014 r.

104 szt.

Wartość pożyczek wypłaconych w 2014 r.

13 756 702,07 zł

Wartość portfela bieżącego (pozostała do spłaty wartość wszystkich pożyczek, w przypadku których nie ma przeterminowanych rat kapitałowych)                                  

24 611 510,00 zł

Wartość portfela brutto pożyczek (pozostała do spłaty wartość wszystkich pożyczek jeszcze niespłaconych, w tym pożyczek bieżących, przeterminowanych i zrestrukturyzowanych, ale nie obejmuje pożyczek odpisanych (straconych))

29 357 890,00 zł

Wartość portfela netto pożyczek (wartość portfela brutto pożyczek pomniejszona o rezerwy na straty z tytułu utraty wartości)

29 357 890,00 zł

Wartość aktywów (należności z tyt. wypłaconych pożyczek i wolne środki RFP przeznaczone na udzielanie pożyczek)

47 180 505,36 zł

Wartość pasywów (kapitał RFP, przeznaczony na udzielanie pożyczek)

47 180 505,36 zł

Średnia wartość pożyczki wypłaconej w 2014 r. na podst. łącznej wartości pożyczek wypłaconych w 2014 r.

132 275,98 zł

Mediana wielkości pożyczek wypłaconych w 2014 r. jako procent Dochodu Narodowego Brutto z 2013 r. (stosunek średniej wartości pożyczki wypłaconej w 2014 r. do DNB z 2013 r. na głowę mieszkańca)

311%

Mediana wielkości pożyczek wypłaconych w 2014 r. jako procent Produktu Krajowego Brutto z 2013 r. (stosunek wartości pożyczek wypłaconych w 2014 r. do PKB z 2013 r.)

0,000008410%

Liczba etatów w obszarze obsługi pożyczek i łączna liczba etatów w WMARR S.A. w Olsztynie

13,25 et. / 80,45 et.wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl