Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz okreœlić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3

REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

pokój nr 15

tel. 89 521 12 79 / 89

faks 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  • oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym od 2,45%przy czym dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą od 5,85%
  • 300.000 zł - maksymalna kwota pożyczki
  • 1.000.000 zł - maksymalna kwota zaangażowania wobec jednego podmiotu
  • 7 lat - maksymalny okres finansowania

Informacje nt. pożyczek, formularze wymaganych dokumentów oraz pomoc w ich wypełnieniu można otrzymać w siedzibie RFP.

Warunkiem udzielenia/wypłaty pożyczki jest dostępność środków na rachunku bankowym Agencji w ramach dofinansowań przyznanych Agencji.


 

  


KOMUNIKAT

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony przedsiębiorców o możliwość łączenia w projekcie dofinansowywanym ze środków RPO WiM 2014-2020 wsparcia w postaci dotacji z instrumentami finansowymi (np. pożyczką) wdrażanymi w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020 informujemy, iż zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju:

Ø  nie jest dopuszczalna sytuacja, w której pożyczki udzielane ze środków publicznych (unijnych i krajowych) są wykorzystywane w charakterze zaliczkowego finansowania dotacji (jako prefinansowanie dotacji) w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020,

Ø  dotacje ze środków publicznych (unijnych i krajowych) nie mogą być wykorzystywane na spłatę wsparcia otrzymanego z instrumentów finansowych (np. pożyczek),

Ø  nie jest dopuszczalna sytuacja, kiedy obie formy wsparcia, tj. dotacja oraz pożyczka są finansowane z budżetu UE (posiadają status środków unijnych) i dotyczą wydatków kwalifikowanych objętych projektem.

Jednocześnie informujemy, że pożyczki stanowiące środki publiczne krajowe mogą finansować całość lub część wkładu własnego w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych, w tym także w ramach RPO WiM 2014-2020. Jeśli wnioskodawca/beneficjent zdecyduje się na taki montaż finansowy, wówczas zarówno w biznes planie, stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, jak i we wniosku o udzielenie pożyczki, powinien dokładnie opisać montaż finansowy projektu, w tym źródło finansowania wkładu własnego.

Należy nadmienić, iż obecnie WMARR S.A. w Olsztynie w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego posiada kapitał na udzielanie pożyczek stanowiący środki publiczne krajowe, przy czym w przypadku tych środków pożyczka może finansować maksymalnie do 80% wkładu własnego.


"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Lider Konsorcjum instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 realizuje projekty:

Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 2)

Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” (RPO 1)

finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie pożyczki.

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl